FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

किसान सुचिकरण अभियान सम्बन्धी सबै कृषकहरुमा सुचिकरण बारे जानकारी।

सचना !                 सुचना !!                 सुचना !!!

 

किसान सुचिकरण अभियान सम्बन्धी सबै कृषकहरुमा सुचिकरण बारे जानकारी।

बिधालय् संचालन गर्ने सम्बन्धमा।

सुचना !                   सुचना !!                       महत्वपूर्ण सुचना !!!

 

बिधालय् संचालन गर्ने सम्बन्धमा।

बिधालय स्तरिय ब्याडमिनटेन प्रतियोगीताको लागी बिधार्थीहरुलाइ प्रशिक्षण गराउदै गरेको तसबिर साथ केहि झलकहरु।।।

यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गतका बिधालय् श्री नेपाल राष्ट्रिय मा.बी डोकैला बहुवरी तथा श्री माहाबिर साह मा. बी मा खेलकुद प्रशिक्षक मुकेश ठाकुर ज्यु द्वारा बहुदरमाई अन्तर बिधालय स्तरिय ब्याडमिनटेन प्रतियोगीताको लागी बिधार्थीहरुलाइ प्रशिक्षण गराउदै गरेको तसबिर साथ केहि झलकहरु।।।

प्रतियोगीता स्थगित गरिएको सम्बन्धमा।

सुचना !                               सुचना !!                          सुचना !!!

 

प्रतियोगीता स्थगित गरिएको सम्बन्धमा।

सबै सामुदायिक बिधालयहरुमा जाडो बिदा गरिएको ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ।

सुचना !                              सुचना !!                       सुचना !!!

यस बहुदरमाई नगरपालिका स्थित सबै सामुदायिक बिधालयहरुमा जाडो बिदा गरिएको ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ।

जनसेन COVID-19 खोप संचालन बारे सुचना।

सुचना ! सुचना !! सुचना !!!

जनसेन COVID-19 खोप संचालन बारे सुचना।

यस बहुदरमाई नगरपालिकाको कार्यालय बाट आर्थिक कारोबार गर्नुहुने उपभोक्ता समिती एवम् ब्यक्तिका लागी आवश्यक सबैकालागी जानकारी।

सुचना !                    सुचना !!                   सुचना !!!

यस बहुदरमाई नगरपालिकाको कार्यालय बाट आर्थिक कारोबार गर्नुहुने उपभोक्ता समिती एवम् ब्यक्तिका लागी आवश्यक सबैकालागी जानकारी।

प्रथम बहुदरमाई अन्तर बिधालय स्तरिय ब्याडमिनटन प्रतियोगीता 2078 को तयारीको क्रममा आज श्री ने.रा.नि.मा.बी बैरियामा खेलकुद प्रशिक्षक मुकेश ठाकुर ज्यू द्वारा बिधार्थिहरुलाइ प्रशिक्षण गराइरहेको केही झलक।।।।

आज यहि मिती 2078 साल पुष महिना 12 गते यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत प्रथम बहुदरमाई अन्तर बिधालय स्तरिय ब्याडमिनटन प्रतियोगीता 2078 को तयारीको क्रममा आज श्री ने.रा.नि.मा.बी बैरियामा खेलकुद प्रशिक्षक मुकेश ठाकुर ज्यू द्वारा बिधार्थिहरुलाइ प्रशिक्षण गराइरहेको केही झलक।।।।

यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत बिधालय् स्तरिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगीता यहि 2078 साल पुष 26 गते देखी 2078 पुष 27 गते सम्म संचालन हुने बारे जानकरी।

सुचना !                               सुचना !!                             सुचना !!!

यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत बिधालय् स्तरिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगीता यहि 2078 साल पुष 26 गते देखी 2078 पुष 27 गते सम्म संचालन हुने बारे जानकरी।

Pages