FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको निवेदन दिदा आवश्यक पर्ने योग्य उमेर अवस्था र कागजात सम्बन्धी सुचना।

सुचना                                                                सुचना                                                                    सुचना ।।।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको निवेदन दिदा आवश्यक पर्ने योग्य उमेर अवस्था र कागजात सम्बन्धी सुचना।

सबै वडाहरु लाई सुचित गरिदै।। अति बिपन्न तथा गरिबिको रेखामुनिमा पर्ने पराल र घरको छाना ल्याउने कार्य भइरहेकोले १० दिन भित्र निबेदन मांग गरि कार्यालयमा पठाइ दिन हुन अनुरोध छ।।।

सुरक्षित नागरीक आवास कार्यकर्ममा सहभागी हुनका लागी सबै वडाहरुमा अति बिपन्न तथा गरिबिको रेखामुनिमा पर्ने पराल र घरको छाना ल्याउने कार्य भइरहेकोले १० दिन भित्र निबेदन मांग गरि कार्यालयमा पठाइ दिन हुन अनुरोध छ।

उक्त प्रकाशित सुचनामा ४५ बर्षको सट्टा ४० बर्ष कायम गरिएको ब्यहोरा यसै सुचना साथ जानकारीको लागी अनुरोध छ।

सुचना                               सुचना                       सुचना।।।

प्रमुख प्रशासकिय अधीकृत ज्युको आदेशानुसार उक्त प्रकाशित सुचनामा ४५ बर्षको सट्टा ४० बर्ष कायम गरिएको ब्यहोरा यसै सुचना साथ जानकारीको लागी अनुरोध छ।

सुची दर्ता गराउने सम्बन्धी सुचना।

सुची दर्ता गराउने सम्बन्धी सुचना।

न्युनतम समर्थन मुल्यमा धान खरिद तथा ब्यवसथापन गर्न पर्सा जिल्ला स्थित सहकारी संस्थाहरुको लागी सुचना।।।।

न्युनतम समर्थन मुल्यमा धान खरिद तथा ब्यवसथापन गर्न पर्सा जिल्ला स्थित सहकारी संस्थाहरुको लागी सुचना।।।।

न्युनतम समर्थन मुल्यमा धान खरिद तथा ब्यवसथापन गर्न पर्सा जिल्ला स्थित सहकारी संस्थाहरुको लागी सुचना।।।।

सार्बजनिक निजी साझेदारी अवधारणमा डेरी संकलन केन्द्र निर्माण कार्यकर्मको प्रसताव आवहान गरिएको सुचना। अधिक जानकारीको लागी पशु सेवा प्रमुख कमलेश गुप्ता(9811163501) संग सम्पर्क गर्नुहुन् जानकारी गराइन्छ।

सार्बजनिक निजी साझेदारी अवधारणमा डेरी संकलन केन्द्र निर्माण कार्यकर्मको प्रसताव आवहान गरिएको सुचना।

अधिक जानकारीको लागी पशु सेवा प्रमुख कमलेश गुप्ता(9811163501) संग सम्पर्क गर्नुहुन् जानकारी गराइन्छ।

Pages