FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आज यही मिती २०७९/१२/१० गते अर्थात 24 March 2023 का दिन World TB Day भएको हुनाले हामी क्षयरोग अन्त गर्छौ" भन्ने नारा साथ " Yes ! We can end TB" विश्व क्षयरोग दिवस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा मनाईको झलकहरु....

आज यही मिती २०७९/१२/१० गते अर्थात 24 March 2023 का दिन World TB Day भएको हुनाले हामी क्षयरोग अन्त गर्छौ" भन्ने नारा साथ " Yes ! We can end TB" विश्व क्षयरोग दिवस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा मनाईको झलकहरु....

सुचना ! सुचना !! सुचना !!!

सुचना ! सुचना !! सुचना !!!

आज यहि मिती २०७९ चैत ०९ गतेका दिन बहुदरमाई नगरपालिकाको वडाहरुमा नगर स्तरीय योजना र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट संचालित योजनाको नगर उप प्रमुख ज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू , कार्यपालिका सदस्य र कर्मचारीहरुबाट अनुगमन गरियो ।

आज यहि मिती २०७९ चैत ०९ गतेका दिन बहुदरमाई नगरपालिकाको वडाहरुमा नगर स्तरीय योजना र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट संचालित योजनाको नगर उप प्रमुख ज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू , कार्यपालिका सदस्य र कर्मचारीहरुबाट अनुगमन गरियो ।

संसारी माइ प्याज गानो उतपादन क्लस्टर-१ वडा नं ६, श्री सितलमाई प्याज गानो उतपादन क्ल्स्टर नं २ वडा नं ८ र श्री राम प्याज गानो उतपादन समुह क्लस्टर वार्ड नं ७ साथै एकदिने गोष्ठी मा वडा अध्यक्ष बिरेन्द्र प्रसाद यादव ज्युको प्रत्यक्ष सहभागी तथा सम्पन्न भएको के

आज यहि मिती २०७९ साल चैत ६ गतेका दिन बिहान यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत रहेको श्री संसारी माइ प्याज गानो उतपादन क्लस्टर-१ वडा नं ६, श्री सितलमाई प्याज गानो उतपादन क्ल्स्टर नं २ वडा नं ८ र श्री राम प्याज गानो उतपादन समुह क्लस्टर वार्ड नं ७ साथै एकदिने गोष्ठी मा वडा अध्यक्ष बिरेन्द्र प्रसाद यादव

अनुगमन स्वरुप नगर उप-प्रमुख सुषमा कुमारी कुशवाहा र कृषी शाखामा रहेका राम जनम साह तेली द्वारा सोधागमन् गरिएको केही झलक...

आज यहि मिती २०७९/१२/०५ गतेका दिन यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सहकारी संस्थाहरुमा मलखाद सम्बन्धी समस्या आइरहेको हुनाले वडा नं ५,६,र ७मा अनुगमन स्वरुप नगर उप-प्रमुख सुषमा कुमारी कुशवाहा र कृषी शाखामा रहेका राम जनम साह तेली द्वारा सोधागमन् गरिएको केही झलक...

नवौ नगरसभा सम्पन्न भएको हो,निजको अध्यक्षता संगै नगर उप-प्रमुख,सबै वडा अध्यक्ष,सदस्य एवम् प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत तथा सम्पुर्ण कर्मचारीजनको उपस्थिती रहेको थियो।

आज यहि मिती २०७९ चैत २ गतेका दिन यस बहुदरमाई नगरपालिकाको सभा हलमा नगर प्रमुख श्री सिंगासन साह तेली ज्युको अध्यक्षतामा नवौ नगरसभा सम्पन्न भएको हो,निजको अध्यक्षता संगै नगर उप-प्रमुख,सबै वडा अध्यक्ष,सदस्य एवम् प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत तथा सम्पुर्ण कर्मचारीजनको उपस्थिती रहेको थियो।

किसान परिचय पत्र बनाउनको लागी सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क राख्नहुन् अनुरोध छ। बिशेष जानकारीका लागी पशु सेवा शाखा मा कमलेश गुप्ता , 9816290526,9811163501 मा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ।

यही मिती २०७९ साल चैत्र ०५ गते देखी ६ गते सम्म वडा नं. १ मा, ०७९ साल चैत्र ०८ गते देखी ९ गते सम्म वडा नं. २मा
०७९ साल चैत्र १० गते र 12 गते वडा नं. ३ मा, ०७९ साल चैत्र १३ गते देखी १४ गते सम्म वडा नं. ४ मा, ०७९ साल चैत्र १५ गते देखी १६ गते सम्म वडा नं. ५ मा,

Pages