FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

साना ब्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र(पकेट) बिकास कार्यक्रम संचालनका लागी प्रस्ताव आवहान गरिएको सुचना।

सुचना!                                   सुचना!!                                     सुचना!!!

साना ब्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र(पकेट) बिकास कार्यक्रम संचालनका लागी प्रस्ताव आवहान गरिएको सुचना।

बाली बिकाश तथा जैविक बिवीधता संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत धान मिसन कार्यक्रम संचालन का लागि प्रस्ताव आवहान गरिएको सुचना।

सुचना!                                                 सुचना!!                                                            सुचना!!!

बाली बिकाश तथा जैविक बिवीधता संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत धान मिसन कार्यक्रम संचालन का लागि प्रस्ताव आवहान गरिएको सुचना।

लागत साझेदारीमा बाख्रा स्रोत केन्द्र(पाकेट) बिकास कार्यक्रम संचालनका लागी प्रस्ताव आवहान गरेको सुचना।

सुचना!                                         सुचना!!                                         सुचना!!!

 

लागत साझेदारीमा बाख्रा स्रोत केन्द्र(पाकेट) बिकास कार्यक्रम संचालनका लागी प्रस्ताव आवहान गरेको सुचना।

प्राथमिक तहको लिखीत परिक्षा तपसिलको मिती,समय र स्थानमा संचालन हुने भएको ब्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ।

प्राथमिक तहको लिखीत परिक्षा तपसिलको मिती,समय र स्थानमा संचालन हुने भएको ब्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ।उम्मेदवारहरुको नाम सुची साथै लिखीत परिक्षाका लागि प्रवेस पत्र यहि मिती 2077 बैसाख 8 गते उम्मेदवारहरुले प्रशासन शाखामा सम्पर्क गर्नुहुन जानकारी गरिन्छ।

कृषी सम्बन्धी सुचना।।।

सुचना!                                             सुचना!!                                                 सुचना!!!

दस्तावेज: 

यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत यस नगरपालिका द्वारा आयोजित राष्ट्रपती रनिंग शिल्ड खेलकुद प्रतियोगीता सफलतापूर्वक सु-सम्पन्न भएको जानकारी

आज यहि मिती 2077 साल चैत्र २८ गते यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत यस नगरपालिका द्वारा आयोजित राष्ट्रपती रनिंग शिल्ड खेलकुद प्रतियोगीता सफलतापूर्वक सु-सम्पन्न भएको जानकारी साथै यस प्रतियोगीता मा सबै सफल तथा उक्त खेलमा पुरसकार प्राप्त स्वरुप मेडल तथा शिल्ड प्राप्त गरेका सम्पुर्ण बिधार्थीहरुल

बहुदरमाई नगरपालिका द्वारा संचालित अन्तर बिधालय स्तरिय राष्ट्रपती रनिँग शिल्ड प्रतियोगिता 2077 लाइ नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह ज्यू द्वारा उदघाट्न गरियो।

आज यहि मिती २०७७ साल चैत्र २७ गते शुक्रबारका दिन यस बहुदरमाई नगरपालिका द्वारा संचालित अन्तर बिधालय स्तरिय राष्ट्रपती रनिँग शिल्ड प्रतियोगिता 2077 लाइ नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह ज्यू द्वारा उदघाट्न गरियो। नगर प्रमुख ज्यूले सबै बिधार्थीजन लाइ ईमानदारी र अनुसासन साथ खेल्न आग्रह तथा

Pages