FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको पालिका स्तरमा बार्षिक समिक्षा गोष्ठी।।

यहि मिती २०७९/०६/६ र ७ गतेका दिन संचालित बहुदरमाई नगरपालिकाका सम्पुर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुको आ.ब २०७८/०७९ मा सम्पादित स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको पालिका स्तरमा बार्षिक समिक्षा गोष्ठी नगर प्रमुख श्री सिंगासन सा तेली ज्यु,नगर उप-प्रमुख श्री सुष्मा कुमारी कुशवाहा ज्यु,नि.प्र.प्र.अ श्री बिदुर प्

Pages