FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
वडागत राजस्व असुली बिवरण। चैत्र १५ गते सम्मको बिवरण.... ७९-८० चैत्र आय 03/29/2023 - 13:20 PDF icon वडागत राजस्व असुली बिवरण। चैत्र १५ गते सम्मको बिवरण....
आन्तरिक आय र बजेट तथा खर्च सम्बन्धी स्थानिय तहको बित्तिय बिवरण। ७९-८० श्रावण आय 01/10/2023 - 11:01 PDF icon आन्तरिक आय र बजेट तथा खर्च सम्बन्धी आ.ब २०७७/०७८ तथा २०७८/०७९ को यथार्थ स्थानिय तहको बित्तिय बिवरण।
ब्य्य/आय-ब्य्य 2078-79 078/079 असार व्यय 01/07/2023 - 10:49 PDF icon आय-ब्य्य 2078-79
आय-ब्य्य 2078-79 078/079 असार आय 01/07/2023 - 10:48 PDF icon aay-byay78-79
वडागत राजस्व असुली बिवरण। ७९-८० पुस आय 12/19/2022 - 16:02 PDF icon वडागत राजस्व असुली बिवरण।
आय-ब्य्य 2078-79 ७८/७९ असार आय 01/07/2022 - 10:51 PDF icon aay-byay78-79.pdf
आय-ब्य्य 2078-79 ०७८/०७९ पुस आय 01/06/2022 - 10:55 PDF icon aay-byay78-79.pdf
यस बहुदरमाई नगरपालिका का आर्थिक बर्ष 2077/2078 को एकत्रित आय ब्यवय बिवरण। ७७/७८ असार आय 08/03/2021 - 14:56 PDF icon यस बहुदरमाई नगरपालिका का आर्थिक बर्ष 2077/2078 को एकत्रित आय ब्यवय बिवरण।
आर्थिक बर्ष 2076/2077 को एकत्रित आय ब्यवय बिवरण। ७७/७८ असार व्यय 09/27/2020 - 18:49 PDF icon आर्थिक बर्ष 2076/2077 को एकत्रित आय ब्यवय बिवरण।
बहुदरमाई नगरपालिकाको आ.ब. ०७५/०७६ को मंसिर मसान्त सम्मको........ ७५/७६ मंसिर व्यय 12/26/2018 - 14:44 PDF icon 1.pdf, PDF icon 2.pdf, PDF icon 3.pdf, PDF icon 4.pdf, PDF icon 5.pdf, PDF icon 6.pdf, PDF icon 7.pdf, PDF icon 8.pdf, PDF icon 9.pdf, PDF icon 10.pdf

Pages