FAQs Complain Problems

७९-८०

आज यही मिती २०७९/१२/१० गते अर्थात 24 March 2023 का दिन World TB Day भएको हुनाले हामी क्षयरोग अन्त गर्छौ" भन्ने नारा साथ " Yes ! We can end TB" विश्व क्षयरोग दिवस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा मनाईको झलकहरु....

आज यही मिती २०७९/१२/१० गते अर्थात 24 March 2023 का दिन World TB Day भएको हुनाले हामी क्षयरोग अन्त गर्छौ" भन्ने नारा साथ " Yes ! We can end TB" विश्व क्षयरोग दिवस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा मनाईको झलकहरु....

Pages