FAQs Complain Problems

७९-८०

खानेपानीको त्रासदी भएको कारण नगर प्रमुख ज्यूसामु जनताको आहवानमा स्व्यम् नगर प्रमुखज्यूको पहलमा उक्त स्थानमा पर्ने सबै घरधुरीलाई खाने पानीको ब्यवस्था गरेको केही झलक....

आज यहि मिती २०८० साल साउन १ गते सोमबारका दिन यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत वडा नं. ३ पदमौल मा खानेपानीको त्रासदी भएको कारण नगर प्रमुख ज्यूसामु जनताको आहवानमा स्व्यम् नगर प्रमुखज्यूको पहलमा उक्त स्थानमा पर्ने सबै घरधुरीलाई खाने पानीको ब्यवस्था गरेको केही झलक....

Pages