FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

यस बहुदरमाई नगरपालिकाको कार्यालय बाट आर्थिक कारोबार गर्नुहुने उपभोक्ता समिती एवम् ब्यक्तिका लागी आवश्यक सबैकालागी जानकारी।

सुचना !                    सुचना !!                   सुचना !!!

यस बहुदरमाई नगरपालिकाको कार्यालय बाट आर्थिक कारोबार गर्नुहुने उपभोक्ता समिती एवम् ब्यक्तिका लागी आवश्यक सबैकालागी जानकारी।

Pages