FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

यस बहुदरमाई नगरपालिका स्थित सबै संस्थागत बिधालयहरुमा अत्यन्त आवश्यक सुचना।

सुचना ! सुचना !! सुचना !!!
यस बहुदरमाई नगरपालिका स्थित सबै संस्थागत बिधालयहरुमा अत्यन्त आवश्यक सुचना।

समाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण सम्बन्धमा सम्बन्धित सबै लाभग्राहीमा जानकारी।

सुचना ! सुचना !! सुचना !!!

समाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण सम्बन्धमा सम्बन्धित सबै लाभग्राहीमा जानकारी।

Pages