FAQs Complain Problems

नगर परिषदका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बहुदरमाई नगरपालिकाको आठौ नगरसभा 79-80

७९-८० 09/22/2022 - 16:33 PDF icon बहुदरमाई नगरपालिकाको आठौ नगरसभा 79-80

सातौ नगरसभा बाट स्वीकृत नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा निर्णयहरु सहितको पुस्तिका।

७८/७९ 08/19/2021 - 17:44 PDF icon सातौ नगरसभा बाट स्वीकृत नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा निर्णयहरु सहितको पुस्तिका।

पाँचौ बहुदरमाई नगरसभा बाट भएका निर्णयहरु

७७/७८ 09/28/2020 - 14:10 PDF icon पाँचौ बहुदरमाई नगरसभा बाट भएका निर्णयहरु।

नगर कार्यपालिका (कार्य सम्पादन ) नियमावली,२०७४

७४/७५ 06/13/2018 - 13:48 PDF icon ५. नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (नमूना).pdf

नगर कार्यपालिका (कार्य बिभाजन) नियमावली , २०७४

७४/७५ 06/13/2018 - 13:46 PDF icon ७. नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना).pdf

नीति तथा कार्यक्रम

७४/७५ 06/13/2018 - 13:19 PDF icon niti tatha karyakram final.pdf