FAQs Complain Problems

७४/७५

२०७४/२०७५ को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन 

यस बहुदरमाई नगरपालिका को कार्यालय बहुअरी पिडारी , पर्साको आर्थिक बर्ष २०७४/२०७५ का बार्षिक महालेखा परिक्षण प्रतिवेदन तल् प्रकाशित गरिएको छ।  

२०७४/२०७५ को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन। 

Pages