FAQs Complain Problems

२०७४/२०७५ को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन 

यस बहुदरमाई नगरपालिका को कार्यालय बहुअरी पिडारी , पर्साको आर्थिक बर्ष २०७४/२०७५ का बार्षिक महालेखा परिक्षण प्रतिवेदन तल् प्रकाशित गरिएको छ।  

२०७४/२०७५ को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन। 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: