FAQs Complain Problems

७४/७५

वडा कार्यालय लाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण को बारेमा जानकारी सम्बन्धमा

यस कार्यलयमा लेखा अधिकृत नभएको एव बरबुझार्थ गर्न केही अबिलम्ब भएकोले दोस्रो किस्ता वापतको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण सम्बन्धी सूचना ]

Pages