FAQs Complain Problems

७४/७५

सामाजिक परिचालक हरुलाई सेवा करारमा परिचालन गर्ने सम्बन्धमा

प्रस्तुत सम्बन्धमा सविक स्थानीय सासन तथा सामुदायिक बिकास कार्यक्रम अंतर्गत रहेर समुदाय स्तरमा सामाजिक परिचालन तथा नागरिक ससक्तिकरणका लागी काम गरेका सामाजिक परिचालक हरु लाई चालू आर्थिक बर्सको बाकी अवधिका लागी स्थानीय तहको वडा कार्यलयमा रही कार्यालय सहायक तथा सामाजिक परिचालानको रुपमा सेवा करारमा पर

दस्तावेज: 

Pages