FAQs Complain Problems

७४/७५

यस नगरपालिका क्षेत्रमा तपसिल का ब्यवसाय गरिरहेका ब्यावासाईहरु

यस नगरपालिका क्षेत्रमा तपसिल का ब्यवसाय गरिरहेका ब्यावासाईहरु  स्थानीय सरकार संचालन एन २०७४ अनुसार ब्यावासाईक करको दायरामा आई ब्यावासाईक  रुपमा दर्ता  भई सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भीतर यस कार्यालयबाट  

ब्यावासाईक  प्रमाणपत्र समेत लीनहुन यो सुचना  प्रकाशित गरिएको छ 

Pages