FAQs Complain Problems

वडा कार्यालय लाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण को बारेमा जानकारी सम्बन्धमा

यस कार्यलयमा लेखा अधिकृत नभएको एव बरबुझार्थ गर्न केही अबिलम्ब भएकोले दोस्रो किस्ता वापतको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण सम्बन्धी सूचना ]

आर्थिक वर्ष: