सूचना तथा समाचार

१३१ जना बेरोजगार व्यक्ति लाई यहि २०७६ असार १ गते देखी ३० गते सम्म ३० दिनको रोजगार मा तपसिल बमोजिम छनौट भएका उम्मेदवार हरुको नाम निमन् छन्। .

यस बहुदरमाइ नगरपालिका अन्तर्गत सबै वडाहरुमा सरसफाई  योजना र नगरस्तरीय रोड सम्भार तथा मरम्मत योजनामा १३१ जना बेरोजगार व्यक्ति लाई यहि २०७६ असार १ गते देखी ३० गते सम्म ३० दिनको रोजगार मा तपसिल बमोजिम छनौट भएका उम्मेदवार हरुको नाम निमन् छन्। .

यहि मिती २०७६/०३/०१ गते देखी असार ५ गते सम्म पालिका स्तरीय कुष्ठ रोग अभियान संचालन

यहि मिती २०७६/०३/०१ गते देखी असार ५ गते सम्म पालिका स्तरीय कुष्ठ रोग अभियान संचालन भैरहेकोले नगरपालिकाको सबै वडाहरुमा घरदैलोमा खोजीकर्ता टोली छाला तथा नस सम्बन्धि रोग पत्ता लगाउन आउदै हुनुहुन्छ, सबै नगरबासिहरुले उक्त दिनमा आ-आफ्नो घरमा बसी आ-आफ्ना बालबच्चा देखी सम्पूर्ण परिवारका सदस्यहरुल

पालिकस्तारिय कुष्ठ रोग अभियान २०७६ असार १ गते देखी असार ५ गते सम्म संचालन.../

पालिकस्तारिय कुष्ठ रोग अभियान २०७६ असार १ गते देखी असार ५ गते सम्म संचालन हुन् गैरहेकोले सो अभियानलाई सफलता पुर्बक संचालन गरी सम्पूर्ण नगरबासिहरुलाई संचार माध्यम FM रेडियो बाट सन्देस प्रसार गरी अभियान संचालनको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यस ब.न.पा अन्तर्गतका संचारकर्मीहरुलाई अभिमुखीकरण

बहुदरमाइ नगरपालिका अन्तरगत वडा न. २ मा रहेको २ वटा सार्बजनिक पोखरीको ठेक्का बन्दोबस्ती को सुचना। ..

सुचना ! सूचना !! सुचना !!! सुचना !!!! सुचना !!!!!

 

यस बहुदरमाइ नगरपालिका अन्तरगत वडा न. २ मा रहेको २ वटा सार्बजनिक पोखरीको ठेक्का बन्दोबस्ती को सुचना। ..

१७ वटै सामुदायिक बिद्यालयमा छात्रकृति-पाठ्य पुस्तक तथा दिवा खाजाको रकम निकासा पठाईएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।

सुचना ! सूचना !! सुचना !!! सुचना !!!! सुचना !!!!!

आ.ब. २०७५/२०७६ को स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत बहुदरमाई नगरपालिकाका १७ वटै सामुदायिक बिद्यालयमा छात्रकृति-पाठ्य पुस्तक तथा दिवा खाजाको रकम निकासा पठाईएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।

सुनौलो हजार दिनका महिलाहरुको लागि एकीकृत पोषण सम्बन्धि तालिम तथा बिभिन्न तरकारी को बिउ को बितरण ..

आज यहि मिती २०७५/०१/२५ गते बहुदरमाइ नगरपालिका अन्तर्गत रामनगरी वडा न.८ मा सुनौलो हजार दिनका महिलाहरुको लागि एकीकृत पोषण सम्बन्धि तालिम तथा बिभिन्न तरकारी को बिउ को बितरण कार्यक्रम मा वडा न.

बाल बिवाह न्युनिकरनको लागि किशोर किशोरीहरुलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम

आज यहि मिती २०७६/१/२५ गते बाल बिवाह न्युनिकरनको लागि किशोर किशोरीहरुलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम ब.न.पा. वडा न. ८ रामनगरी अन्तर्गत मुखदेव मा.बि. मा अध्यनरत कक्षा ९ र १० मा छात्र -छात्राहरुलाई ब.न.पा.

घर जग्हा टहरा खाली गर्ने सम्बन्धमा।

सुचना सुचना सुचना सुचना सुचना !!!!!

 

घर जग्हा टहरा खाली गर्ने सम्बन्धमा। ...

 

बाटो को छेउमा पर्ने स्थानीय बासिन्दाहरु सबै लाई।

" बहुदरमाई उज्यालो उज्यालो कार्यक्रम"

बहुदरमाई नगरपालिकाको आ.ब. २०७५/०७६ को नगरसभा बाट स्वीकृत नगरस्तरीय योजना तथा कार्यक्रम अन्तर्गत " बहुदरमाई उज्यालो उज्यालो कार्यक्रम" अन्तर्गत हरेक वडा कार्यालय, प्रहरी चौकी , स्वास्थ्य चौकी तथा सार्बजनिक स्थलमा सोलार बत्ति जडान कार्यक्रम सम्पन्न हुदै गरेको अवश्था।

Pages