सूचना तथा समाचार

5 बर्ष मुनिका बालबालिकाहरुलाई जुकाको औसधि

यहि बैशाख ६र र ७ गते 5 बर्ष मुनिका बालबालिकाहरुलाई जुकाको औसधि अल्वेमिजील भिटामिन 'ए', बालविटा तथा पाखुरा नाप सम्बन्धि कार्यक्रम यस बहुदरमा ई नगरपालिका अन्तर्गतमा सबै वडाहरुमा म.स्व.स्व.

भकारी सुधार कृषक समुह सम्बन्धी सुचना।।।।

सुचना! सुचना!! सुचना!!!

भकारी सुधार कृषक समुह सम्बन्धी सुचना।।।।

पशु गोठ सुधार समुह सम्बन्धी सुचना।।।।

सुचना! सुचना!! सुचना!!!

पशु गोठ सुधार समुह सम्बन्धी सुचना।।।।

Pages