सूचना तथा समाचार

बिदा सम्बन्धमा। (स्वास्थ्य शाखा )

बिदा सम्बन्धमा।  (स्वास्थ्य शाखा )

छठ पर्बमा स्थानीय बिदा दिइएको सम्बन्धमा।

यस महान लोक पर्ब छठको पावन अवसरमा २०७५ साल कार्तिक २६ गते देखी २८ गते सम्म (३ दिनको ) स्थानीय बिदा दिइएको सम्बन्धमा।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको २०७५ साल श्रावन १ गते देखी २०७५ साल कार्तिक मसान्त सम्म।

यस बहुदरमाई नगरपालिका बाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको २०७५ साल श्रावन १ गते देखी २०७५ साल कार्तिक मसान्त सम्म को सामाजिक सुरक्षा भत्ता बराबर को रकम वडा सचीव मार्फत वडा कार्यलय समितिको पदाधिकारीहरुको रोहबरमा नगद नै वितरण गर्ने गरि वडा सचिवहरु लाई भुक्तानी दिई सकेको ह

।।।।।। अत्यन्त आवश्यक सूचना ।।।।।।

कर्मचारी सेवा करारमा लिने बारेको सुचना सच्याइएको। 

Pages