सूचना तथा समाचार

नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह तेली ज्युको संयोजकत्व मा नगर शिक्षा समिति गठन गरियो।

आज मिती २०७५/ ११/२७ गते यस बहुदरमाई नगरपालिकाको नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह तेली ज्युको संयोजकत्व मा नगर शिक्षा समिति गठन गरियो। जसमा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद चापागाई ,शिक्षा संयोजक प्रमोद तिवारी ज्यु तथा सदस्यहरुको उपस्थिति रहयो। र सो बैठकमा नगर भित्र पर्ने सम्पू

तलब निकासा तथा पदाधिकारीको तलब भतता र सेवा

१) यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तरगतका समुदायिक बिध्यालयका शिक्षकहरुको दोस्रो चौमासिक तलब निकासा गरिएको छ।
२) माघ मसान्त सम्मको कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तलब भतता र सेवा 
सुबिधा निकासा गरिएको छ।

मिती २०७५/०८/२१ गते प्रकाशित सिल बन्दी दरभाउ पत्र सम्बन्धी सुचना को टेण्डर खरिद ...

मिती २०७५/०८/२१ गते प्रकाशित सिल बन्दी दरभाउ पत्र सम्बन्धी सुचना को टेण्डर खरिद गर्ने समय २०७५/०९/०६ गते र दर्ता गर्ने समय २०७५/०९/०८ गते , १२ बजे सम्म गरियो। 

कामकाज गर्न तोकिएको बारेमा।

कामकाज गर्न तोकिएको बारेमा। 

Pages