सूचना तथा समाचार

मिती २०७५/०६/१७ मा बसेको यस बहुदरमाई नगरपालिका को कार्यपालिकाको बैठक को निर्णय।

तपशिल:-

१.स्थानीय राजस्व समिति को बैठक २०७५ साल असोज १८ गते बिहान ८ बजे। 

२.स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा  निर्धारण समिति को बैठक २०७५ साल असोज १८ गते बिहान ९ बजे। 

बहुदरमाई नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले दोस्रो नगर सभा

आज मिति २०७५।६।११ गते बसेको बहुदरमाई नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले दोस्रो नगर सभा यथासिघ्र सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न १० वटा महत्वपुर्ण निर्णय गर्दै तपसिल अनुसारको नियमावली,कार्यविधि र पद्धाधिकारीहरुको आचार सहिंता स्वीकृत गरेको छ ।
तपसिलः

बिवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा।

बिवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा। 

यहि मिति २०७५/०५/२९ गते बहुदरमाई न.पा.का वडा न.७ का ढोगही खोला मा डुबेका ३ जना बालबालिका को जानकारी

यहि मिति २०७५/०५/२९ गते बहुदरमाई न.पा.का वडा न.७ का ढोगही खोला मा डुबेका ३ जना बालबालिका को अभिभावक हरु लाई नगरपालिका को तर्फ़ बाट जनही रु.५०००० को चेक हस्तानान्तरण गरियो।

Pages