FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह ज्यु दवारा क्वारनटाईन केन्द्रको अनुगमन गरियो तथा उक्त म्यानेजमेन्ट कमिटी संग छलफल गर्दै।

आज मिती 2077 साल जेष्ठ 4 गते बिहान नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह ज्यु दवारा क्वारनटाईन केन्द्रको अनुगमन गरियो तथा उक्त म्यानेजमेन्ट कमिटी संग छलफल गर्दै।

Pages