सूचना तथा समाचार

सम्पूर्ण जन्प्रतिनिधिज्यु हरुको २०७४ साल असोज ८ गते देखी पाउने सुबिधाको रकम

यस बहुदरमाई नगरपालिका का सम्पूर्ण जन्प्रतिनिधिज्यु हरुको २०७४ साल असोज ८ गते देखी पाउने सुबिधाको रकम सिद्दार्थ बैंक को बहुअरी शाखा, पर्सा मा पठाईसकिएकोले सम्बन्धित बैंकमा सम्पर्क गरी खाता खोली रकम बुझनु हुन् अनुरोध छ।

मिती २०७५/०६/१७ मा बसेको यस बहुदरमाई नगरपालिका को कार्यपालिकाको बैठक को निर्णय।

तपशिल:-

१.स्थानीय राजस्व समिति को बैठक २०७५ साल असोज १८ गते बिहान ८ बजे। 

२.स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा  निर्धारण समिति को बैठक २०७५ साल असोज १८ गते बिहान ९ बजे। 

बहुदरमाई नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले दोस्रो नगर सभा

आज मिति २०७५।६।११ गते बसेको बहुदरमाई नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले दोस्रो नगर सभा यथासिघ्र सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न १० वटा महत्वपुर्ण निर्णय गर्दै तपसिल अनुसारको नियमावली,कार्यविधि र पद्धाधिकारीहरुको आचार सहिंता स्वीकृत गरेको छ ।
तपसिलः

बिवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा।

बिवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा। 

Pages