सूचना तथा समाचार

निमंत्रना। ....हार्दिक नीमन्त्रणा invitation for all ....

सादर नीमन्त्रणा !!!!!!!!

स्वास्थ्य,समृद्धी र शान्ति का लागी योग गरौ,,स्वस्थ रहौ। 

CTEVT द्वारा संचालित तालिम मा सहभागी हुनको लागी छनौट भएका उम्मेदवारहरुको बिवरण।

अत्यन्त आवश्यक सुचना।
CTEVT द्वारा संचालित तालिम मा सहभागी हुनको लागी छनौट भएका उम्मेदवारहरुको बिवरण।

5 बर्ष मुनिका बालबालिकाहरुलाई जुकाको औसधि

यहि बैशाख ६र र ७ गते 5 बर्ष मुनिका बालबालिकाहरुलाई जुकाको औसधि अल्वेमिजील भिटामिन 'ए', बालविटा तथा पाखुरा नाप सम्बन्धि कार्यक्रम यस बहुदरमा ई नगरपालिका अन्तर्गतमा सबै वडाहरुमा म.स्व.स्व.

भकारी सुधार कृषक समुह सम्बन्धी सुचना।।।।

सुचना! सुचना!! सुचना!!!

भकारी सुधार कृषक समुह सम्बन्धी सुचना।।।।

पशु गोठ सुधार समुह सम्बन्धी सुचना।।।।

सुचना! सुचना!! सुचना!!!

पशु गोठ सुधार समुह सम्बन्धी सुचना।।।।

Pages