सूचना तथा समाचार

बहुदरमाइ नगरपालिका अन्तरगत वडा न. २ मा रहेको २ वटा सार्बजनिक पोखरीको ठेक्का बन्दोबस्ती को सुचना। ..

सुचना ! सूचना !! सुचना !!! सुचना !!!! सुचना !!!!!

 

यस बहुदरमाइ नगरपालिका अन्तरगत वडा न. २ मा रहेको २ वटा सार्बजनिक पोखरीको ठेक्का बन्दोबस्ती को सुचना। ..

१७ वटै सामुदायिक बिद्यालयमा छात्रकृति-पाठ्य पुस्तक तथा दिवा खाजाको रकम निकासा पठाईएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।

सुचना ! सूचना !! सुचना !!! सुचना !!!! सुचना !!!!!

आ.ब. २०७५/२०७६ को स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत बहुदरमाई नगरपालिकाका १७ वटै सामुदायिक बिद्यालयमा छात्रकृति-पाठ्य पुस्तक तथा दिवा खाजाको रकम निकासा पठाईएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।

सुनौलो हजार दिनका महिलाहरुको लागि एकीकृत पोषण सम्बन्धि तालिम तथा बिभिन्न तरकारी को बिउ को बितरण ..

आज यहि मिती २०७५/०१/२५ गते बहुदरमाइ नगरपालिका अन्तर्गत रामनगरी वडा न.८ मा सुनौलो हजार दिनका महिलाहरुको लागि एकीकृत पोषण सम्बन्धि तालिम तथा बिभिन्न तरकारी को बिउ को बितरण कार्यक्रम मा वडा न.

बाल बिवाह न्युनिकरनको लागि किशोर किशोरीहरुलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम

आज यहि मिती २०७६/१/२५ गते बाल बिवाह न्युनिकरनको लागि किशोर किशोरीहरुलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम ब.न.पा. वडा न. ८ रामनगरी अन्तर्गत मुखदेव मा.बि. मा अध्यनरत कक्षा ९ र १० मा छात्र -छात्राहरुलाई ब.न.पा.

घर जग्हा टहरा खाली गर्ने सम्बन्धमा।

सुचना सुचना सुचना सुचना सुचना !!!!!

 

घर जग्हा टहरा खाली गर्ने सम्बन्धमा। ...

 

बाटो को छेउमा पर्ने स्थानीय बासिन्दाहरु सबै लाई।

" बहुदरमाई उज्यालो उज्यालो कार्यक्रम"

बहुदरमाई नगरपालिकाको आ.ब. २०७५/०७६ को नगरसभा बाट स्वीकृत नगरस्तरीय योजना तथा कार्यक्रम अन्तर्गत " बहुदरमाई उज्यालो उज्यालो कार्यक्रम" अन्तर्गत हरेक वडा कार्यालय, प्रहरी चौकी , स्वास्थ्य चौकी तथा सार्बजनिक स्थलमा सोलार बत्ति जडान कार्यक्रम सम्पन्न हुदै गरेको अवश्था।

निमंत्रना। ....हार्दिक नीमन्त्रणा invitation for all ....

सादर नीमन्त्रणा !!!!!!!!

स्वास्थ्य,समृद्धी र शान्ति का लागी योग गरौ,,स्वस्थ रहौ। 

CTEVT द्वारा संचालित तालिम मा सहभागी हुनको लागी छनौट भएका उम्मेदवारहरुको बिवरण।

अत्यन्त आवश्यक सुचना।
CTEVT द्वारा संचालित तालिम मा सहभागी हुनको लागी छनौट भएका उम्मेदवारहरुको बिवरण।

5 बर्ष मुनिका बालबालिकाहरुलाई जुकाको औसधि

यहि बैशाख ६र र ७ गते 5 बर्ष मुनिका बालबालिकाहरुलाई जुकाको औसधि अल्वेमिजील भिटामिन 'ए', बालविटा तथा पाखुरा नाप सम्बन्धि कार्यक्रम यस बहुदरमा ई नगरपालिका अन्तर्गतमा सबै वडाहरुमा म.स्व.स्व.

Pages