FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सबै वडा का नागरिकहरु जनमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनु हुन तपसिल बमोजिम आलो-पालो गरि बहुदरमाई नगरपालिकाको शाखा कार्यालयमा आउन हुन अनुरोध छ।

सुचना !                            सुचना !!                       सुचना !!!

यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत सबै वडा का नागरिकहरु जनमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनु हुन तपसिल बमोजिम आलो-पालो गरि बहुदरमाई नगरपालिकाको शाखा कार्यालयमा आउन हुन अनुरोध छ।

Pages