FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मिती २०७५/०६/१७ मा बसेको यस बहुदरमाई नगरपालिका को कार्यपालिकाको बैठक को निर्णय।

तपशिल:-

१.स्थानीय राजस्व समिति को बैठक २०७५ साल असोज १८ गते बिहान ८ बजे। 

२.स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा  निर्धारण समिति को बैठक २०७५ साल असोज १८ गते बिहान ९ बजे। 

बहुदरमाई नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले दोस्रो नगर सभा

आज मिति २०७५।६।११ गते बसेको बहुदरमाई नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले दोस्रो नगर सभा यथासिघ्र सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न १० वटा महत्वपुर्ण निर्णय गर्दै तपसिल अनुसारको नियमावली,कार्यविधि र पद्धाधिकारीहरुको आचार सहिंता स्वीकृत गरेको छ ।
तपसिलः

बिवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा।

बिवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा। 

Pages