FAQs Complain Problems

नगर प्रमुख श्री सिंगासन सा तेली ज्युको अध्यक्षतामा बहुदरामाई मन्दिरको प्रागण मा ऐतिहासिक मधेस विश्व विद्यालय को स्थापनाको लागि बहुदरमाई मन्दिर छेउको सम्पुर्ण ऐलानी जग्गा विश्व विद्यालय निर्माणको लागि सर्वदलीय बैठक द्वारा जग्गा दिने निर्णय गरियो ।

नगर प्रमुख श्री सिंगासन सा तेली ज्युको अध्यक्षतामा बहुदरामाई मन्दिरको प्रागण मा ऐतिहासिक मधेस विश्व विद्यालय को स्थापनाको लागि बहुदरमाई मन्दिर छेउको सम्पुर्ण ऐलानी जग्गा विश्व विद्यालय निर्माणको लागि सर्वदलीय बैठक द्वारा जग्गा दिने निर्णय गरियो ।
नगर प्रमुख श्री सिंगासन सा तेली ज्युको अध्यक्षतामा बहुदरामाई मन्दिरको प्रागण मा ऐतिहासिक मधेस विश्व विद्यालय को स्थापनाको लागि बहुदरमाई मन्दिर छेउको सम्पुर्ण ऐलानी जग्गा विश्व विद्यालय निर्माणको लागि सर्वदलीय बैठक द्वारा जग्गा दिने निर्णय गरियो ।
नगर प्रमुख श्री सिंगासन सा तेली ज्युको अध्यक्षतामा बहुदरामाई मन्दिरको प्रागण मा ऐतिहासिक मधेस विश्व विद्यालय को स्थापनाको लागि बहुदरमाई मन्दिर छेउको सम्पुर्ण ऐलानी जग्गा विश्व विद्यालय निर्माणको लागि सर्वदलीय बैठक द्वारा जग्गा दिने निर्णय गरियो ।
नगर प्रमुख श्री सिंगासन सा तेली ज्युको अध्यक्षतामा बहुदरामाई मन्दिरको प्रागण मा ऐतिहासिक मधेस विश्व विद्यालय को स्थापनाको लागि बहुदरमाई मन्दिर छेउको सम्पुर्ण ऐलानी जग्गा विश्व विद्यालय निर्माणको लागि सर्वदलीय बैठक द्वारा जग्गा दिने निर्णय गरियो ।
नगर प्रमुख श्री सिंगासन सा तेली ज्युको अध्यक्षतामा बहुदरामाई मन्दिरको प्रागण मा ऐतिहासिक मधेस विश्व विद्यालय को स्थापनाको लागि बहुदरमाई मन्दिर छेउको सम्पुर्ण ऐलानी जग्गा विश्व विद्यालय निर्माणको लागि सर्वदलीय बैठक द्वारा जग्गा दिने निर्णय गरियो ।

यहि मिती २०७९ साल माघ ७ गतेका दिन बहुदरमाई नगरपालिकाको नगर प्रमुख श्री सिंगासन सा तेली ज्युको अध्यक्षतामा बहुदरामाई मन्दिरको प्रागण मा ऐतिहासिक मधेस विश्व विद्यालय को स्थापनाको लागि बहुदरमाई मन्दिर छेउको सम्पुर्ण ऐलानी जग्गा विश्व विद्यालय निर्माणको लागि सर्वदलीय बैठक द्वारा जग्गा दिने निर्णय गरियो ।
जसमा Information Technology (IT) र Polytechnic को लागी भवन निर्माण गरि पढाइ हुन् निस्चित गरियो।

आर्थिक वर्ष: