FAQs Complain Problems

श्री मनकामना प्रा.बी.मा अग्यात समुहले आगजानी गरेको र केहि सामग्री चोरी गरी आगजनी समेत गरेकोले लाखौको क्षती भएको घटना प्रती नगरपालिकाको गम्भिर ध्यानकार्षण भएको छ साथै उक्त घटनाको छानबिन ईलाका प्रहरी पोखरियाले गर्दैछ।

श्री मनकामना प्रा.बी.मा अग्यात समुहले आगजानी गरेको र केहि सामग्री चोरी गरी आगजनी समेत गरेकोले लाखौको क्षती भएको घटना प्रती नगरपालिकाको गम्भिर ध्यानकार्षण भएको छ साथै उक्त घटनाको छानबिन ईलाका प्रहरी पोखरियाले गर्दैछ।
श्री मनकामना प्रा.बी.मा अग्यात समुहले आगजानी गरेको र केहि सामग्री चोरी गरी आगजनी समेत गरेकोले लाखौको क्षती भएको घटना प्रती नगरपालिकाको गम्भिर ध्यानकार्षण भएको छ साथै उक्त घटनाको छानबिन ईलाका प्रहरी पोखरियाले गर्दैछ।
श्री मनकामना प्रा.बी.मा अग्यात समुहले आगजानी गरेको र केहि सामग्री चोरी गरी आगजनी समेत गरेकोले लाखौको क्षती भएको घटना प्रती नगरपालिकाको गम्भिर ध्यानकार्षण भएको छ साथै उक्त घटनाको छानबिन ईलाका प्रहरी पोखरियाले गर्दैछ।
श्री मनकामना प्रा.बी.मा अग्यात समुहले आगजानी गरेको र केहि सामग्री चोरी गरी आगजनी समेत गरेकोले लाखौको क्षती भएको घटना प्रती नगरपालिकाको गम्भिर ध्यानकार्षण भएको छ साथै उक्त घटनाको छानबिन ईलाका प्रहरी पोखरियाले गर्दैछ।

यहि मिती 2079/08/10 गते राती करिब 1ः00 बजे तिर यस बहुदरमाई नगरपालिकाको वडा नं. 5 स्थितको श्री मनकामना प्रा.बी.मा अग्यात समुहले आगजानी गरेको र केहि सामग्री चोरी गरी आगजनी समेत गरेकोले लाखौको क्षती भएको घटना प्रती नगरपालिकाको गम्भिर ध्यानकार्षण भएको छ साथै उक्त घटनाको छानबिन ईलाका प्रहरी पोखरियाले गर्दैछ।

आर्थिक वर्ष: