FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वहुदरमार्ई नगरकार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७५ ७५/७६ 11/28/2018 - 16:04 PDF icon वहुदरमार्ई नगरकार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७५
बहुदरमाई नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५ ७५/७६ 11/28/2018 - 16:02 PDF icon बहुदरमाई नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५
बहुदरमाई नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताबलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 11/28/2018 - 16:00 PDF icon बहुदरमाई नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताबलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन, २०७५
नगरपालिका को मुख्य कार्यालयमा रहने शाखा,कार्यालय ,उपशाखा इकाई को बिवरण। ७५/७६ 09/17/2018 - 16:20 PDF icon Karya bibhajan.pdf
नीति ,कार्यक्रम तथा बजेट ७५/७६ 06/28/2018 - 14:11 PDF icon niti tatha karyakram.75.76.pdf
बहुदरमाई नगरपालिकाको नगर सभामा ऊप-प्रमुख गायत्री देवी यादव बाट प्रस्तुत नीति कार्यक्रम तथा बजेट ७४/७५ 04/29/2018 - 11:02 PDF icon niti tatha karyakram final.pdf
नगर कार्यपालिका (कार्य बिभाजन) नियमावली , २०७४ ७४/७५ 04/27/2018 - 16:36 PDF icon ७. नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना).pdf
नगर कार्यपालिका (कार्य सम्पादन ) नियमावली,२०७४ ७४/७५ 04/27/2018 - 16:32 PDF icon ५. नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (नमूना).pdf

Pages