FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बहुदरमाई नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले दोस्रो नगर सभा

आज मिति २०७५।६।११ गते बसेको बहुदरमाई नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले दोस्रो नगर सभा यथासिघ्र सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न १० वटा महत्वपुर्ण निर्णय गर्दै तपसिल अनुसारको नियमावली,कार्यविधि र पद्धाधिकारीहरुको आचार सहिंता स्वीकृत गरेको छ ।
तपसिलः

Pages