FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मिती २०७५/०६/१७ मा बसेको यस बहुदरमाई नगरपालिका को कार्यपालिकाको बैठक को निर्णय।

तपशिल:-

१.स्थानीय राजस्व समिति को बैठक २०७५ साल असोज १८ गते बिहान ८ बजे। 

२.स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा  निर्धारण समिति को बैठक २०७५ साल असोज १८ गते बिहान ९ बजे। 

Pages