FAQs Complain Problems

यस बहुदरमाइ नगरपालिकाको आ.ब. २०७६/२०७७ को सफल तेश्रो नगरसभा नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह तेली ज्युको अध्यक्षतामा समपन् भयो।