FAQs Complain Problems

078/079

नगर प्रमुख श्री सिंगासन सा तेली ज्यु अध्यक्षतामा बसेको बैठक बाट तपसिलको दर रेटमा मलखाद बितरण गर्ने सर्बसहमति मा निरण्य गरियो।

आज यहि मिती 2079 अषाढ 27 गते बसेको यस बहुदरमाई नगरपालिकाको नगर प्रमुख श्री सिंगासन सा तेली ज्यु अध्यक्षतामा बसेको बैठक बाट तपसिलको दर रेटमा मलखाद बितरण गर्ने सर्बसहमति मा निरण्य गरियो।

Pages