FAQs Complain Problems

078/079

१९ ओ “धान दिवस” का नारा “धान बालिमा जैविक बिबिधताको उपयोग आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग” का साथ यस कार्यक्रम मा नगर प्रमुख श्री सिंगासन सा तेली ज्यु, नगर उप-प्रमुख श्री सुसमा कुशवाहा ज्यु

आज यहि मिति २०७९ साल अषाढ महिना १५ गते बुधबार यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत वडा नं ९ मा १९ ओ “धान दिवस” का नारा “धान बालिमा जैविक बिबिधताको उपयोग आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग” का साथ यस कार्यक्रम मा नगर प्रमुख श्री सिंगासन सा तेली ज्यु, नगर उप-प्रमुख श्री सुसमा कुशवाहा ज्यु, वडा अध्यक्ष सुरे

Pages