FAQs Complain Problems

सुचना। सुचना।। सुचना।।। आ.ब २०७७/७८ को स्विकृत बार्षिक कार्यहरु अनुसार ७५%अनुदानमा ब्यवसायिक तरकारी उत्पादन कार्यहरु मा भाग लिने सम्बनधी सुचना।

सुचना।                       सुचना।।                      सुचना।।।

 

आ.ब २०७७/७८ को स्विकृत बार्षिक कार्यहरु अनुसार ७५%अनुदानमा ब्यवसायिक तरकारी उत्पादन कार्यहरु मा भाग लिने सम्बनधी सुचना।

आर्थिक वर्ष: