FAQs Complain Problems

साना ब्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र(पकेट) बिकास कार्यक्रम संचालनका लागी प्रस्ताव आवहान गरिएको सुचना।

साना ब्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र(पकेट) बिकास कार्यक्रम संचालनका लागी प्रस्ताव आवहान गरिएको सुचना।

सुचना!                                   सुचना!!                                     सुचना!!!

साना ब्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र(पकेट) बिकास कार्यक्रम संचालनका लागी प्रस्ताव आवहान गरिएको सुचना।

बिस्तृत जानकारीको लागी कृषी शाखा संयोजक श्री महेश प्रसाद साह ज्यू लाई ( 9845128969) मा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ।

आर्थिक वर्ष: