FAQs Complain Problems

रमाना पत्र

मिती २०७४/१२/२९ गतेको प्राप्त पत्र अनुसार त्यहा काज सरुआ हुनु भएका श्री भानुभक्त बराललाई निजको बिवरण सहितको रमाना पत्र दिई हाजिर हुन पठाइए को व्यहोरा अनुरोध छ \

आर्थिक वर्ष: