FAQs Complain Problems

यहि मिति २०७६ साल चैत्र २० गतेका दिन यस ब.न.पा पर्सा को नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह तेली ज्युको अध्यक्षता मा बसी निम्न अनुसारको निर्णय गरियो। 

यहि मिति २०७६ साल चैत्र २० गतेका दिन यस ब.न.पा पर्सा को नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह तेली ज्युको अध्यक्षता मा बसी निम्न अनुसारको निर्णय गरियो। 

आर्थिक वर्ष: