FAQs Complain Problems

यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत सबै वडाकार्यालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका निमित्त तेस्रो चोैमासिक निकासा मांग गर्ने सम्बन्धमा जानकारी।

 यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत सबै वडाकार्यालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका निमित्त तेस्रो चोैमासिक निकासा मांग गर्ने सम्बन्धमा जानकारी।

                                                                                               अत्यन्त आवश्यक सुचना !!!

यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत सबै वडाकार्यालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका निमित्त तेस्रो चोैमासिक निकासा मांग गर्ने सम्बन्धमा जानकारी।

आर्थिक वर्ष: