FAQs Complain Problems

यस बहुदरमाई नगरपालिका अनतर्गत वडा नं 4 बहुअरी मा 77 जना वडा नं २ बैरिया बिर्ता मा ९६ जना तथा वडा नं ७ भौराटार मा 282 जना गरी कुल 456 जना को PCR को स्वाब संक्लन कार्य सम्पन्न गरीयो।

यहि मिती 2077 साल साउन 30 र 31 गते दुइ दिन यस बहुदरमाई नगरपालिका अनतर्गत वडा नं 4 बहुअरी मा 77 जना वडा नं २ बैरिया बिर्ता मा ९६ जना तथा वडा नं ७ भौराटार मा 282 जना गरी कुल 456 जना को PCR को स्वाब संक्लन कार्य सम्पन्न गरीयो।

आर्थिक वर्ष: