FAQs Complain Problems

भोलि मिती 2079 साल भदौ 31 गतेका दिन नगर सभा हुने भएकोले यस बहुदरमाई नगरपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारी जन भोली बिहान 7ः00 बजे बिहान् नगरपालिकामा उपस्थित हुन जानकारी गराईन्छ तथा यहाँको सहयोगको समेत आशा गरेको छौ्‍।

भोलि मिती 2079 साल भदौ 31 गतेका दिन नगर सभा हुने भएकोले यस बहुदरमाई नगरपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारी जन भोली बिहान 7ः00 बजे बिहान् नगरपालिकामा उपस्थित हुन जानकारी गराईन्छ तथा यहाँको सहयोगको समेत आशा गरेको छौ्‍।

आर्थिक वर्ष: