FAQs Complain Problems

बाली बिकाश तथा जैविक बिवीधता संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत धान मिसन कार्यक्रम संचालन का लागि प्रस्ताव आवहान गरिएको सुचना।

बाली बिकाश तथा जैविक बिवीधता संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत धान मिसन कार्यक्रम संचालन का लागि प्रस्ताव आवहान गरिएको सुचना।

सुचना!                                                 सुचना!!                                                            सुचना!!!

बाली बिकाश तथा जैविक बिवीधता संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत धान मिसन कार्यक्रम संचालन का लागि प्रस्ताव आवहान गरिएको सुचना।

बिस्तृत जानकारीको लागी कृषी शाखा संयोजक श्री महेश प्रसाद साह ज्यू लाई ( 9845128969) मा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ।

आर्थिक वर्ष: