FAQs Complain Problems

प्रदेश तथा जिल्ला अनुसार RT-PCR पोजेटिभ परिक्षणको नतिजा यस प्रकार रहेको छ। यस सम्बन्धि अधीक जानकारी को लागी www.covid19.mohp.gov.np मा गएर भिजिट गर्न हुन जानकारी गराइन्छ।

यही मिती 2077 असोज 17 गते को प्रदेश तथा जिल्ला अनुसार RT-PCR पोजेटिभ परिक्षणको नतिजा यस प्रकार रहेको छ। यस सम्बन्धि अधीक जानकारी को लागी www.covid19.mohp.gov.np मा गएर भिजिट गर्न हुन जानकारी गराइन्छ।

आर्थिक वर्ष: