FAQs Complain Problems

नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह तेली ज्यु मार्फत आर्थिक सहयोगको रुपमा रु.५०,००० को चेक हस्तानान्तरण गर्दै।