FAQs Complain Problems

नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह ज्यू द्वारा वडा नं ५,भौराटार निवासी हरिश्चन्द्र कुशवाहा ट्रेन दुर्घटनामा परि वहाको मृत्यु भएको हुदा निजको बुवा रामपृत कुशवाहा ज्यूलाई रु. ५००००/- रकम बराबरको चेक नगर प्रमुख ज्यू बाट निजलाइ हस्तान्तरण गर्दै।

नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह ज्यू द्वारा वडा नं ५,भौराटार निवासी हरिश्चन्द्र कुशवाहा ट्रेन दुर्घटनामा परि वहाको मृत्यु भएको हुदा निजको बुवा रामपृत कुशवाहा ज्यूलाई रु. ५००००/- रकम बराबरको चेक नगर प्रमुख ज्यू बाट निजलाइ हस्तान्तरण गर्दै।नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह ज्यू द्वारा वडा नं ५,भौराटार निवासी हरिश्चन्द्र कुशवाहा ट्रेन दुर्घटनामा परि वहाको मृत्यु भएको हुदा निजको बुवा रामपृत कुशवाहा ज्यूलाई रु. ५००००/- रकम बराबरको चेक नगर प्रमुख ज्यू बाट निजलाइ हस्तान्तरण गर्दै।नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह ज्यू द्वारा वडा नं ५,भौराटार निवासी हरिश्चन्द्र कुशवाहा ट्रेन दुर्घटनामा परि वहाको मृत्यु भएको हुदा निजको बुवा रामपृत कुशवाहा ज्यूलाई रु. ५००००/- रकम बराबरको चेक नगर प्रमुख ज्यू बाट निजलाइ हस्तान्तरण गर्दै।
नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह ज्यू द्वारा वडा नं ५,भौराटार निवासी हरिश्चन्द्र कुशवाहा ट्रेन दुर्घटनामा परि वहाको मृत्यु भएको हुदा निजको बुवा रामपृत कुशवाहा ज्यूलाई रु. ५००००/- रकम बराबरको चेक नगर प्रमुख ज्यू बाट निजलाइ हस्तान्तरण गर्दै।

यहि मिती २०७७ साल चैत्र ९ गते बहुदरमाई नगरपालिका का नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह ज्यू द्वारा वडा नं ५,भौराटार निवासी हरिश्चन्द्र कुशवाहा ट्रेन दुर्घटनामा परि वहाको मृत्यु भएको हुदा निजको बुवा रामपृत कुशवाहा ज्यूलाई रु. ५००००/- रकम बराबरको चेक नगर प्रमुख ज्यू बाट निजलाइ हस्तान्तरण गर्दै।

आर्थिक वर्ष: