FAQs Complain Problems

नगर प्रमुख नितेन्द्र प्रसाद साह ज्यु बाट यस नगरपालिका स्थित सामुदायिक बिधालयहरुमा कार्यरत बाल सहजकर्ता तथा कर्मचारिहरुलाइ प्रोतसाहन स्वरुप मासीक रु.२०००/- को दरले चेक हस्तानानतरण गरियो।