FAQs Complain Problems

आज यहि मिती २०७७ साल माघ २४ गते जिल्ला अदालत पर्सा मार्फत यस बहुदरमाई नपा को वडा न. २ मा न्यायमा वाहय पाहुँच सम्बन्धी १दिने गोष्टी जस्मा यस  नगरपालिका का नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह ज्यु को अध्यक्षतामा सम्पन भयो जसमा नगर उप प्रमख, मुख्य न्यायधिश

आज यहि मिती २०७७ साल माघ २४ गते जिल्ला अदालत पर्सा मार्फत यस बहुदरमाई नपा को वडा न. २ मा न्यायमा वाहय पाहुँच सम्बन्धी १दिने गोष्टी जस्मा यस  नगरपालिका का नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह ज्यु को अध्यक्षतामा सम्पन भयो जसमा नगर उप प्रमख, मुख्य न्यायधिश ज्यूहरु, वडा अध्यक्ष , प्र.प्र अधिकृत र सर्वसधारण जन समुदायको उपस्थती रहेको थियो।

 

 

 

 

 

 

आर्थिक वर्ष: