FAQs Complain Problems

कर तथा शुल्कहरु

यस नगरपालिका क्षेत्रमा तपसिल का ब्यवसाय गरिरहेका ब्यावासाईहरु

 १५ दिन भित्र यस कार्यालयबाट व्यवसायिक प्रमाण पत्र समेत लिनहुना यो सूचना प्रकासित गरिएको छ