FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

बहुदरमाई नगरपालिकाको आ.ब. २०७९/०८० को लागी ८ ओ नगरसभाको उद्घाटन कार्यक्रम

आज मिती २०७९/०३/१० गते शुक्रबार बहुदरमाई नगरपालिकाको आ.ब. २०७९/०८० को लागी ८ ओ नगरसभाको उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

दस्तावेज: 

Pages