FAQs Complain Problems

१९ ओ “धान दिवस” का नारा “धान बालिमा जैविक बिबिधताको उपयोग आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग” का साथ यस कार्यक्रम मा नगर प्रमुख श्री सिंगासन सा तेली ज्यु, नगर उप-प्रमुख श्री सुसमा कुशवाहा ज्यु

१९ ओ “धान दिवस” का नारा “धान बालिमा जैविक बिबिधताको उपयोग आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग” का साथ यस कार्यक्रम मा नगर प्रमुख श्री सिंगासन सा तेली ज्यु, नगर उप-प्रमुख श्री सुसमा कुशवाहा ज्यु
१९ ओ “धान दिवस” का नारा “धान बालिमा जैविक बिबिधताको उपयोग आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग” का साथ यस कार्यक्रम मा नगर प्रमुख श्री सिंगासन सा तेली ज्यु, नगर उप-प्रमुख श्री सुसमा कुशवाहा ज्यु
१९ ओ “धान दिवस” का नारा “धान बालिमा जैविक बिबिधताको उपयोग आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग” का साथ यस कार्यक्रम मा नगर प्रमुख श्री सिंगासन सा तेली ज्यु, नगर उप-प्रमुख श्री सुसमा कुशवाहा ज्यु
१९ ओ “धान दिवस” का नारा “धान बालिमा जैविक बिबिधताको उपयोग आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग” का साथ यस कार्यक्रम मा नगर प्रमुख श्री सिंगासन सा तेली ज्यु, नगर उप-प्रमुख श्री सुसमा कुशवाहा ज्यु

आज यहि मिति २०७९ साल अषाढ महिना १५ गते बुधबार यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत वडा नं ९ मा १९ ओ “धान दिवस” का नारा “धान बालिमा जैविक बिबिधताको उपयोग आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग” का साथ यस कार्यक्रम मा नगर प्रमुख श्री सिंगासन सा तेली ज्यु, नगर उप-प्रमुख श्री सुसमा कुशवाहा ज्यु, वडा अध्यक्ष सुरेन्द्र प्रसाद यादव ज्यु लगायत नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी जन जसमध्ये कृषि शाखा प्रमुख महेश साह, ना.प्रा.स सन्तोष सिंह, राम जनम साह, नरेन्द्र साह,प्रशासन प्रमुख यिमलेश गद्दी, IT OFFICER भाष्कर कुमार पाणडेय, MIS Operator प्रबिन्द कुमार साह, सन्देश कुशवाहा,राम अयोध्या साह लगायतका कर्मचारी समेतको उपस्थिती रहेको तस्बिरको केही झलक।

आर्थिक वर्ष: