FAQs Complain Problems

सबै सामुदायिक बिधालयहरुमा जाडो बिदा गरिएको ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ।

सुचना !                              सुचना !!                       सुचना !!!

यस बहुदरमाई नगरपालिका स्थित सबै सामुदायिक बिधालयहरुमा जाडो बिदा गरिएको ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ।

आर्थिक वर्ष: