FAQs Complain Problems

व्यक्तिगत घटना सिफारिस

लाग्ने समय: 
१० मिनट
जिम्मेवार अधिकारी: 
पन्जिका अधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
०-१०
आवश्यक कागजातहरु: 

अभिभावकले जन्म भएको अवस्थाको प्रमाणीकरण सहित आफ्नो वडामा सम्पर्क गर्ने।