FAQs Complain Problems

लोकसेवा अन्तर्गत खरिदार र नायब सुब्बाको प्रथम पत्रको निशुल्क कक्षा संचालन हुन भएको सबैमा जानकारी गराइन्छ।

लोकसेवा अन्तर्गत खरिदार र नायब सुब्बाको प्रथम पत्रको निशुल्क कक्षा संचालन हुन भएको सबैमा जानकारी गराइन्छ।

सुचना !                                                       सुचना !!                                                            सुचना !!!

यहि मिती २०७८/०६/१९ गते देखी लोकसेवा अन्तर्गत खरिदार र नायब सुब्बाको प्रथम पत्रको निशुल्क कक्षा संचालन हुन भएको सबैमा जानकारी गराइन्छ।

आर्थिक वर्ष: